Ochrona przyrody i krajobrazu Doliny Baryczy

Tytuł: Ochrona przyrody i krajobrazu Doliny Baryczy. Wskazówki do planowania przestrzennego
Autorzy: Sabina Lubaczewska, Irena Niedźwiecka-Filipiak, Jerzy Potyrała, Włodzimierz Ranoszek, Szymon Szewrański, Katarzyna Tokarczyk-Dorociak, Beata Warczewska, Witold Warczewski, Romuald Żmuda
Wydawca: PPTP „pro Natura”
Rok wydania: 2008
Format: 205 x 297
Ilość stron: 120
Kolor: pełny kolor
Oprawa: klejenie grzbietowe
Druk: Jet Multimedia
Zakres prac: projekt graficzny, łamanie, przygotowanie do druku.

Książka ta jest poradnikiem, który ma pomóc przede wszystkim władzom samorządowym w planowaniu i utrzymaniu ładu przestrzennego i ekologicznego regionu Doliny Baryczy.

Okładka.

Poniżej przykładowe strony.

Locus i Janbud


Locus i Janbud to dwie powiązane ze sobą firmy z branży budowlanej. Locus to firma deweloperska, natomiast Janbud jest firmą budowlaną. Dla obu firm przygotowywałem w latach 2007-2011 kompleksową oprawę graficzną.

Dla firmy Locus zrealizowałem:
- 6 folderów prezentujących nieruchomości
- 3 projekty stoisk targowych
- 4 projekty reklam prasowych
- wizytówki

Dla firmy Janbud:
- folder (24 strony, A4, pełny kolor, lakier miejscowy)
- teczka ofertowa


Folder Janbud - okładka.

Folder Janbud - jedna ze stron.

Folder Janbud - jedna ze stron.

Folder - okładka.

Folder - okładka.

Folder - jedna ze stron środkowych.

Folder - okładka.

Folder - jedna ze stron środkowych.

Folder - okładka.

Folder - jedna ze stron środkowych.

Projekt stoiska targowego.

Teczka ofertowa przygotowana do druku.